นายยุทธกิจ ถาวรเกษตร

นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา  
ค.ม.การบริหารการศึกษา 
เลขที่ตำแหน่ง 1217