อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อปฐมนิเทศครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ (รุ่นที่ 1)

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นายยุทธกิจ ถาวรเกษตร เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อปฐมนิเทศครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ (รุ่นที่ 1) ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1