ทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดสระบุรี

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์จัดกิจกรรมทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดสระบุรี ณ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี โดยมีการสักการะบูชา อนุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เข้าชมพิพิธภัณฑ์ทหารม้า รถถังในอดีตจนถึงปัจจุบัน และทดสอบการยิงปืนใหญ่ของรถถัง และช่วงบ่ายศึกษาทัศนะศึกษาสวนพฤกษศาสตร์พุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ศึกษาพันธ์ไม้ต่างๆ และฝึกทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์ได้สาระในการเรียนรู้ ขอขอบคุณพี่ๆ ทหาร และพี่ๆ วิทยากรในการให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้