กิจกรรม ฝึกสามธิประกอบท่าทาง

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรม ฝึกสามธิประกอบท่าทาง ของนักเรียน โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์