งานทิ้งกระจาด แจกทาน ณ วัดพนัญญเชิง

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 นายยุทธกิจ ถาวรเกษตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ ร่วมงาน ทิ้งกระจาด แจกทาน ณ วัดพนัญญเชิง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พระธรรมรัตนมงคล (นพปฎล กตสาโร) เป็นประธาน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี และจังหวัดใกล้เคียงร่วมงาน เพื่อเผยแผร่บารมีหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง(ซำปอกง)