รับมอบ แอลกอฮอล์

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์รับมอบ แอลกอฮอล์น้ำ เข้มข้น และ face shield โดย ผู้ใหญ่สำเนาว์ อภิพงษ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ นำมามอบเพื่อใช้ในโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้