ส้วมสุขสันต์

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์จัดกิจกรรม big cleaning day ส้วมสุขสันต์ เพื่อให้สุขาของโรงเรียนมีความสมกับชื่อส้วมสุขสันต์