บวงสรวง พระอินทร์ องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 คณะครู และนักเรียน โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ร่วมกิจกรรม บวงสรวง พระอินทร์ องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ณ วัดบ่อพระอินทร์ โดยมี ชาวบ้านบ่อพระอินทร์ และผู้มีจิตศรัทธาจากต่างถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม มากมาย