ประมวลภาพ สื่อและกิจกรรม โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์

กิจกรรม อนุบาล 2 โดยครู ขวัญชนก ช่อม่วง
กิจกรรม ป.3 โดยครู ดริญญา ชัยปัญญา
กิจกรรม ป.4 โดยครูรัตนพัฒน ทองหะรา
กิจกรรม ป.5 โดยครู วรรณศิริ ดวงประเทศ และ ครู ผู้กองหนึ่ง ครู แดร์ (DARE) จาก สภ.บ้านหมอ
กิจกรรม ป.6 โดยครูกนกวรรณ แทนทอง