กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น บ้านบ่อพระอินทร์ถิ่นผักหวานป่า

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ ทำกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น บ้านบ่อพระอินทร์ถิ่นผักหวานป่า โดยไปศึกษาเรียนรู้ ณ แหล่งเรียนรู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในท้องถิ่น ต้นกำเนิด ของชื่อ บ้านบ่อพระอินทร์ และการนำผักหวาน ผลผลิตในชุมชนมาแปรรูปเป็นอาหาร แสนอร่อย