พัฒนานุกูลนิทัศน์ 63

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทำกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ โดยเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานุกูลนิทัศน์ 63 ณ โรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล” ในงานมีกิจกรรมเปิดบ้าน การแสดงของนักเรียน การแสดงผลงาน และแข่งขันทางวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เล่นเกมชิงรางวัล ออกร้านของนักเรียน โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จาก หลายโรงเรียนในอำเภอบ้านหมอเข้าร่วม และนักเรียนเก่งบ่อพระอินทร์สามารถแข่งขันได้รับรางวัลหลายรายการ