แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มโรงเรียนบ้านหมอบูรพา

วันอังคารที่ 24 กันยายน

Read more

คณะนิเทศติดตามโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.25

Read more