ร่วมกิจกรรมมุทิตาจิต

วันศุกร์ที่ 27 กันยาน 2562 คณะครูโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ร่วมกิจกรรมมุทิตาจิต ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการใน ปี 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหมอพัฒนานุกูล โดยในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 15 ท่านด้วยกัน

Read more

แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มโรงเรียนบ้านหมอบูรพา

วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 คณะครูโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์นำนักเรียนที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มโรงเรียนบ้านหมอบูรพา ณ โรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์ ส่งผลให้มีนักเรียนโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ได้เป็นตัวแทน ไปแข่งระดับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 จำนวน 17 รายการ เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนอย่างยิ่ง

Read more

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ โดยนำนักเรียนทุกระดับชั้นไปทัศนศึกษา ณ สวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี เป็นการเปิดโลกกว้างให้แก่นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึง ประถมศึกษาปีที่ 6

Read more

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้กับนักเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 19, 26 และ ศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้กับนักเรียน โดยมีการฝึกอาชีพการทำไข่เค็ม และน้ำยาล้างจานเพื่อ ให้เป็นประสบการณ์และความรู้ในการประกอบอาชีพต่อไปได้ในอนาคต

Read more

เลี้ยงส่งนักศึกษาฝึกงาน

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 คณะครูโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ จัดเลี้ยงส่งน้องหวิว และน้องป่าน น้องๆ นักศึกษาฝึกงาน จากวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ และต้อนรับ ครูวรรณศิริ ดวงประเทศ และครูกนกวรรณ แทนทอง คุณครูคนใหม่ของโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์

Read more

ทำความสะอาดศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสร่างโศก ร่วมกับ อสม.หมู่ 7 ตำบลสร่างโศก จัดกิจกรรมหยอดยา และทำความสะอาดศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ เพื่อเป็นการป้องกันโรคมือเท้าปากให้แก่นักเรียนในศูนย์เด็กเล็ก และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนทุกคนในโรงเรียน

Read more

คณะนิเทศติดตามโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2562 คณะนิเทศจากสพป.สบ.1 ได้มานิเทศติดตามตามโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์โดยได้ให้คำแนะนำกับผู้อำนวยการเพื่อขยายผลให้กัยคณะครูต่อไป

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน

วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 ครูวรรณภา เงินพุ่มครูโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1 2 3 ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1

Read more

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 โดย นายเกษม พูนสงศ์ รอง ผอ. สพป. สระบุรี เขต 1 นางสุนันทา กล้าแข็ง ผอ.รร.วัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) และนางสุชีลา ทศพร ข้าราชการบำนาญ เข้าประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์

Read more

ประเพณีทิ้งกระจาดวัดพนัญเชิง วรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ร่วมกิจกรรมประเพณีทิ้งกระจาดวัดพนัญเชิง วรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับสนับสนุนข้าวสารเพื่อใช้ในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนจำนวน 40 ถุง กราบนมัสการท่านเจ้าคุณ ท่านเจ้าอาวาสเป็นอย่างสูง

Read more