สอบธรรมะศึกษา ประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นักเรียนโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ เข้ารับการสอบธรรมะศึกษา ประจำปี 2562 นักธรรมตรี โท และเอก ณ โรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) โดยการอนุเคราะห์สอนธรรมะจากพระอาจารย์ ปิยะพงษ์ โกวิโท จากวัดสาระภี ตลอดปี การศึกษา 2562 ที่ผ่านมา

Read more

การพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ครูวรรณศิริ ดวงประเทศ ครูโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ เข้ารับการอบรม การพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราชฎร์) โดยท่าน ศน.ปราณี คำแท้ ให้เกียรติเป็นวิทยากร

Read more

วันระลึกสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์จัดกิจกรรมวันระลึกสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน โดยจัดกิจกรรมถวายราชสดุดี และลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อระลึกถึงในหลวงรัชการที่ 6 ผู้ก่อตั้งลูกเสือไทย

Read more

รับมอบหนังสือ สมุดภาพสระบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ปลัดอำเภอ และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านในอำเภอบ้านหมอ เป็นตัวแทนนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มอบหนังสือ สมุดภาพสระบุรี แก่โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าของนักเรียน โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อปฐมนิเทศ ครูผู้ช่วยสู่ ครูมืออาชีพ

วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ครูวรรณศิริดวงประเทศ ครูโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อปฐมนิเทศ ครูผู้ช่วยสู่ ครูมืออาชีพ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1

Read more