กฐินวัดบ่อพระอินทร์ 62

วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 คณะครูโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ ร่วมกิจกรรมกฐินวัดบ่อพระอินทร์ โดยมีผู้ร่วมบุญกฐินใหญ่มากมาย มีโรงทานโดยผู้มีจิตศรัทธา ได้ทั้งอิ่มท้องและอิ่มบุญ ณ วัดบ่อพระอินทร์ หมู่ที่ 7 อำเภอบ้านหมอ จ.สระบุรี

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการสอนและการผลิตสื่อเพื่อพัฒนาการอ่านคล่อง เขียนคล่อง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

วันศุกร์ที่ 25-เสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 ครูวรรณศิริ ดวงประเทศ ครูโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการสอนและการผลิตสื่อเพื่อพัฒนาการอ่านคล่อง เขียนคล่อง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร สพป.สระบุรี เขต 1

Read more

รับพระราชาทานเครื่องแบบจิตอาสาพระราชทาน

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 ผู้อำนวยโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์เข้ารับพระราชาทานเครื่องแบบจิตอาสาพระราชทาน วปร.904 ณ โดมเอนกประสงค์ หน้าที่ว่าการอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

Read more

อบรมโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 นางอรอุมา นอกกลาง ครูโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ เข้ารับการอบรมตามโครงการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ภายใต้ชุดโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา สังกัด สพป.สระบุรี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ สพป.สระบุรี เขต 1

Read more

แข่งทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1

วันเสาร์ที่ 5 และอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 คณะครูโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์นำนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนกลุ่มบ้านหมอบูรพาไปแข่งทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ณ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ส่งผลให้มีนักเรียนชนะเลิศผ่านเข้าไปแข่งขันระดับภาค จำนวน 3 รายการ

Read more