ประชุม ประจำเดือนสิงหาคม 2562

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 คณะครูโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ประชุม ประจำเดือนสิงหาคม 2562 เพื่อชี้แจง นโยบาย และภาระกิจ เร่งด่วนของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

Read more

ยินดีต้อนรับ นางสาววรรณศิริ ดวงประเทศ

วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ยินดีต้อนรับ นางสาววรรณศิริ ดวงประเทศ ข้าราชการครูบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ประจำปี 2562 เป็นอย่างยิ่ง

Read more

เข้ารับพระราชทานตราบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2562-2564

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ครูขนิฐา การะเกตุ ครูโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ เข้ารับพระราชทานตราบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2562-2564 ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

Read more

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 คณะครูพร้อมด้วยนักเรียนและผู้ปกครองร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2562

Read more

ศึกษาดูงานที่อนุบาลเมืองอุทัยธานี วันที่ 2-3 สิงหาคม 2562

วันที่ 2-3 สิงหาคม 2562 คณะครูโรงเรียนวัดบ่อพระอิทร์ร่วมกับคณะครูกลุ่มบ้านหมอบูรพา ไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนอนุบาลเมืิองอุทัยธานี

Read more

กิจกรรมจิตอาสา 62

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ ทำกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาโรงเรียน เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวรณ ถนนหน้าโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เรื่องการทำ website watboprain.ac.th

วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เรื่องการทำ website watboprain.ac.th ให้แก่คณะครูโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ เพื่อเป็นการเพิ่มเติมความรู้ในการจัดทำ website ของโรงเรียนให้คณะครูทุกท่านสามารถปฏิบัติได้ เป็นปัจจุบัน

Read more

กลุ่มทานข้าวกับน้อง จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารน้องๆ

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 กลุ่มทานข้าวกับน้อง จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารน้องๆ นักเรียนโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ เป็นการทำบุญทำทานเลี้ยงอาหารเนื่องในวันคล้ายวันเกิดสมาชิกในกลุ่ม โรงเรียนวัดบ่อพระอินท์ ขอขอบคุณ พี่แปน และพี่ๆ ทุกคนที่เห็นความสำคัญของน้องๆ นักเรียนทุกคนมา ณ โอกาสนี้

Read more