นักเรียน ป.6 รับเกียรติบัตรสำเร็จการศึกษา

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ ที่สำเร็จการศึกษารับมอบเกียรติบัตร กลุ่มบ้านหมอบูรพา ณ โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนต่างๆ และคณะครูร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จะก้าวต่อไปในเส้นทางการศึกษาที่สูงขึ้น

Read more

รณรงค์เลือกตั้ง ส.ส.62

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์เดินขบวนเพื่อรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 เพื่อเชิญชวนให้ผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิ์ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

Read more

เข้าค่ายลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2561

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 กองลูกเสือสำรองและเนตรนารีสำรอง โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ เข้าค่าย day camp ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) ซึ่งเป็นการเข้าค่ายรวมกันของกองลูกเสือสำรองในกลุ่มบ้านหมอบูรพา เป็นการทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมาตลอดปีการศึกษา 2561

Read more

พัฒนานุกูลนิทัศน์ 62

วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 ผ.อ.ยุทธกิจ และครูกนกวรรณ แทนทอง นำนักเรียนชั้น ป.6 ดูงานพัฒนานุกูลนิทัศน์ ที่โรงเรียนมัธยม บ้านหมอ(พัฒนานุกูล) โดยในงานเป็นการแสดงผลงานของนักเรียนโรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์นักเรียนที่กำลังจะจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Read more

ผู้อำนวยการรับตำแหน่ง

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 นายยุทธกิจ ถาวรเกษตร ครูโรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า อำเภอแก่งคอย ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ได้เดินทางมาปฏิบัติราชการ โดยมีคณะครูจากโรงเรียนโป่งก้อนเส้าเดินทางมาร่วมแสดงความยินดี คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง

Read more