การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการสอนและการผลิตสื่อเพื่อพัฒนาการอ่านคล่อง เขียนคล่อง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

วันศุกร์ที่ 25-เสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 ครูวรรณศิริ ดวงประเทศ ครูโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการสอนและการผลิตสื่อเพื่อพัฒนาการอ่านคล่อง เขียนคล่อง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร สพป.สระบุรี เขต 1

Read more

รับพระราชาทานเครื่องแบบจิตอาสาพระราชทาน

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 ผู้อำนวยโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์เข้ารับพระราชาทานเครื่องแบบจิตอาสาพระราชทาน วปร.904 ณ โดมเอนกประสงค์ หน้าที่ว่าการอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

Read more

อบรมโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 นางอรอุมา นอกกลาง ครูโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ เข้ารับการอบรมตามโครงการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ภายใต้ชุดโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา สังกัด สพป.สระบุรี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ สพป.สระบุรี เขต 1

Read more

แข่งทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1

วันเสาร์ที่ 5 และอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 คณะครูโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์นำนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนกลุ่มบ้านหมอบูรพาไปแข่งทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ณ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ส่งผลให้มีนักเรียนชนะเลิศผ่านเข้าไปแข่งขันระดับภาค จำนวน 3 รายการ

Read more

ร่วมกิจกรรมมุทิตาจิต

วันศุกร์ที่ 27 กันยาน 2562 คณะครูโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ร่วมกิจกรรมมุทิตาจิต ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการใน ปี 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหมอพัฒนานุกูล โดยในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 15 ท่านด้วยกัน

Read more

แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มโรงเรียนบ้านหมอบูรพา

วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 คณะครูโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์นำนักเรียนที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มโรงเรียนบ้านหมอบูรพา ณ โรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์ ส่งผลให้มีนักเรียนโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ได้เป็นตัวแทน ไปแข่งระดับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 จำนวน 17 รายการ เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนอย่างยิ่ง

Read more

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ โดยนำนักเรียนทุกระดับชั้นไปทัศนศึกษา ณ สวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี เป็นการเปิดโลกกว้างให้แก่นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึง ประถมศึกษาปีที่ 6

Read more

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้กับนักเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 19, 26 และ ศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้กับนักเรียน โดยมีการฝึกอาชีพการทำไข่เค็ม และน้ำยาล้างจานเพื่อ ให้เป็นประสบการณ์และความรู้ในการประกอบอาชีพต่อไปได้ในอนาคต

Read more

เลี้ยงส่งนักศึกษาฝึกงาน

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 คณะครูโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ จัดเลี้ยงส่งน้องหวิว และน้องป่าน น้องๆ นักศึกษาฝึกงาน จากวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ และต้อนรับ ครูวรรณศิริ ดวงประเทศ และครูกนกวรรณ แทนทอง คุณครูคนใหม่ของโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์

Read more

ทำความสะอาดศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสร่างโศก ร่วมกับ อสม.หมู่ 7 ตำบลสร่างโศก จัดกิจกรรมหยอดยา และทำความสะอาดศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ เพื่อเป็นการป้องกันโรคมือเท้าปากให้แก่นักเรียนในศูนย์เด็กเล็ก และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนทุกคนในโรงเรียน

Read more