ปีใหม่ 2563

วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์จัดกิจกรรมวันปีใหม่ 2563 โดยมีกิจกรรมแลกของขวัญปีใหม่ การแสดงของนักเรียน งานนี้คุณครูจัดเต็ม ฉลองปีใหม่ เด็กๆ ทุกคนมีความสุขต้อนรับปีใหม่กันถ้วนหน้า ขอขอบคุณ ผู้ใหญ่ใจดี นำไอครีมมาเลี้ยงน้องๆ นักเรียน มา ณ โอกาสนี้

Read more

ประชุมเตรียมข้อสอบ pre O-NET

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 ครูกนกวรรณ แทนทอง วิชาการโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ร่วมกับวิชาการโรงเรียนในอำเภอบ้านหมอ ประชุมเตรียมข้อสอบ pre O-NET เพื่อใช้ในการทดสอบยกระดับ O-NET ปีการศึกษา 2562 นับถอยหลังวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 สู้ๆ นักเรียน ป.6 ทุกคน ครับ

Read more

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ เป็นตัวแทน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 1 จำนวน 3 รายการ เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จังหวัดสมุทรปราการ ผลการแข่งขัน 1

Read more

วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม โดยมีกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ โดยมีนักเรียน นักเรียนจิตอาสาพระราชทาน คณะครูและผู้ปกครองร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยกิจกรรม ระบายสี วาดภาพ แต่งเรียงความ ชิงรางวัล กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดวัดบ่อพระอินทร์ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 และ ในหลวงรัชกาลที่ 10

Read more

สอบธรรมะศึกษา ประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นักเรียนโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ เข้ารับการสอบธรรมะศึกษา ประจำปี 2562 นักธรรมตรี โท และเอก ณ โรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) โดยการอนุเคราะห์สอนธรรมะจากพระอาจารย์ ปิยะพงษ์ โกวิโท จากวัดสาระภี ตลอดปี การศึกษา 2562 ที่ผ่านมา

Read more

การพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ครูวรรณศิริ ดวงประเทศ ครูโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ เข้ารับการอบรม การพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราชฎร์) โดยท่าน ศน.ปราณี คำแท้ ให้เกียรติเป็นวิทยากร

Read more

วันระลึกสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์จัดกิจกรรมวันระลึกสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน โดยจัดกิจกรรมถวายราชสดุดี และลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อระลึกถึงในหลวงรัชการที่ 6 ผู้ก่อตั้งลูกเสือไทย

Read more

รับมอบหนังสือ สมุดภาพสระบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ปลัดอำเภอ และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านในอำเภอบ้านหมอ เป็นตัวแทนนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มอบหนังสือ สมุดภาพสระบุรี แก่โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าของนักเรียน โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อปฐมนิเทศ ครูผู้ช่วยสู่ ครูมืออาชีพ

วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ครูวรรณศิริดวงประเทศ ครูโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อปฐมนิเทศ ครูผู้ช่วยสู่ ครูมืออาชีพ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1

Read more

กฐินวัดบ่อพระอินทร์ 62

วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 คณะครูโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ ร่วมกิจกรรมกฐินวัดบ่อพระอินทร์ โดยมีผู้ร่วมบุญกฐินใหญ่มากมาย มีโรงทานโดยผู้มีจิตศรัทธา ได้ทั้งอิ่มท้องและอิ่มบุญ ณ วัดบ่อพระอินทร์ หมู่ที่ 7 อำเภอบ้านหมอ จ.สระบุรี

Read more