คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ เข้ารับการตรวจหาเชื้อ SARS-Cov-2 ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคโควิด 19 ด้วยวิธี ATK

Read more