เตรียมห้องเรียน ทำความสะอาดฆ่าเชื้ออุปกรณ์ ของเล่นในชั้นอนุบาล และเตรียม ที่กั้น สำหรับเด็กอนุบาลทุกคน

Read more