รพ.สต.สร่างโศกเข้าประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 นายสมใจ ศรีคง ผู้อำนวยการ รพ.สต. สร่างโศก เข้าประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2563 ของโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ ผลการประเมิน อยู่ในระดับมีความความพร้อมสามารถเปิดเรียน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ได้

Read more

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการที่ปรึกษาของโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา และร่วมวางแผนการบริหารสถานศึกษาในปีการศึกษา 2563 ต่อไป

Read more

ประชุมครูเตรียมเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ ประชุมเตรียมเปิดภาคเรียนในรูปแบบใหม่ New normal ที่มีกำหนดเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

Read more