มอบเงินอุดหนุนนักเรียน ช่วงสถานการณ์ covid

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์มอบเงินอุดหนุนนักเรียน ช่วงสถานการณ์ covid ให้แก่นักเรียนที่มีความขาดแคลน ตามนโยบายของรัฐบาล

Read more