เวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์จัดกิจกรรม เวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา โดยมี พระสมประเสริฐ กิตติฐาโน (หลวงพี่ตู้) เป็นผู้นำพิธี คณะครูและนักเรียน ชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมเวียนเทียน รอบอุโบสถวัดบ่อพระอินทร์ ในการนี้หลวงพี่ได้มอบปัจจัยสนับสนุนโรงเรียนในช่วงเปิดเทอมนี้ด้วย ขออนุโมทนาสาธุมา ณ โอกาสนี้

Read more

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีการชี้แจงผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ผลการดำเนินงานของโรงเรียน ในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา และแจ้งแนวนโยบายในการจัดการศึกษา ในปีการศึกษา 2563 มอบค่าเครื่องแบบนักเรียน ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี ขอขอบคุณ คณะ อสม.

Read more

รับมอบ แอลกอฮอล์

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์รับมอบ แอลกอฮอล์น้ำ เข้มข้น และ face shield โดย ผู้ใหญ่สำเนาว์ อภิพงษ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ นำมามอบเพื่อใช้ในโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

Read more

มอบอุปกรณ์การเรียน และหนังสือแบบเรียน

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์มอบอุปกรณ์การเรียน และหนังสือแบบเรียนให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

Read more