การพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ครูวรรณศิริ ดวงประเทศ ครูโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ เข้ารับการอบรม การพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราชฎร์) โดยท่าน ศน.ปราณี คำแท้ ให้เกียรติเป็นวิทยากร

Read more

วันระลึกสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์จัดกิจกรรมวันระลึกสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน โดยจัดกิจกรรมถวายราชสดุดี และลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อระลึกถึงในหลวงรัชการที่ 6 ผู้ก่อตั้งลูกเสือไทย

Read more

รับมอบหนังสือ สมุดภาพสระบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ปลัดอำเภอ และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านในอำเภอบ้านหมอ เป็นตัวแทนนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มอบหนังสือ สมุดภาพสระบุรี แก่โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าของนักเรียน โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อปฐมนิเทศ ครูผู้ช่วยสู่ ครูมืออาชีพ

วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ครูวรรณศิริดวงประเทศ ครูโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อปฐมนิเทศ ครูผู้ช่วยสู่ ครูมืออาชีพ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1

Read more

กฐินวัดบ่อพระอินทร์ 62

วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 คณะครูโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ ร่วมกิจกรรมกฐินวัดบ่อพระอินทร์ โดยมีผู้ร่วมบุญกฐินใหญ่มากมาย มีโรงทานโดยผู้มีจิตศรัทธา ได้ทั้งอิ่มท้องและอิ่มบุญ ณ วัดบ่อพระอินทร์ หมู่ที่ 7 อำเภอบ้านหมอ จ.สระบุรี

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการสอนและการผลิตสื่อเพื่อพัฒนาการอ่านคล่อง เขียนคล่อง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

วันศุกร์ที่ 25-เสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 ครูวรรณศิริ ดวงประเทศ ครูโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการสอนและการผลิตสื่อเพื่อพัฒนาการอ่านคล่อง เขียนคล่อง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร สพป.สระบุรี เขต 1

Read more

รับพระราชาทานเครื่องแบบจิตอาสาพระราชทาน

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 ผู้อำนวยโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์เข้ารับพระราชาทานเครื่องแบบจิตอาสาพระราชทาน วปร.904 ณ โดมเอนกประสงค์ หน้าที่ว่าการอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

Read more

อบรมโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 นางอรอุมา นอกกลาง ครูโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ เข้ารับการอบรมตามโครงการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ภายใต้ชุดโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา สังกัด สพป.สระบุรี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ สพป.สระบุรี เขต 1

Read more

แข่งทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1

วันเสาร์ที่ 5 และอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 คณะครูโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์นำนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนกลุ่มบ้านหมอบูรพาไปแข่งทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ณ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ส่งผลให้มีนักเรียนชนะเลิศผ่านเข้าไปแข่งขันระดับภาค จำนวน 3 รายการ

Read more

ร่วมกิจกรรมมุทิตาจิต

วันศุกร์ที่ 27 กันยาน 2562 คณะครูโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ร่วมกิจกรรมมุทิตาจิต ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการใน ปี 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหมอพัฒนานุกูล โดยในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 15 ท่านด้วยกัน

Read more