เวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์จัดกิจกรรม เวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา โดยมี พระสมประเสริฐ กิตติฐาโน (หลวงพี่ตู้) เป็นผู้นำพิธี คณะครูและนักเรียน ชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมเวียนเทียน รอบอุโบสถวัดบ่อพระอินทร์ ในการนี้หลวงพี่ได้มอบปัจจัยสนับสนุนโรงเรียนในช่วงเปิดเทอมนี้ด้วย ขออนุโมทนาสาธุมา ณ โอกาสนี้

Read more

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีการชี้แจงผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ผลการดำเนินงานของโรงเรียน ในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา และแจ้งแนวนโยบายในการจัดการศึกษา ในปีการศึกษา 2563 มอบค่าเครื่องแบบนักเรียน ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี ขอขอบคุณ คณะ อสม.

Read more

รับมอบ แอลกอฮอล์

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์รับมอบ แอลกอฮอล์น้ำ เข้มข้น และ face shield โดย ผู้ใหญ่สำเนาว์ อภิพงษ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ นำมามอบเพื่อใช้ในโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

Read more

มอบอุปกรณ์การเรียน และหนังสือแบบเรียน

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์มอบอุปกรณ์การเรียน และหนังสือแบบเรียนให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

Read more

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตามวิถี New normal แบบโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตามวิถี New normal แบบโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ โดยจัดมาตรการตามที่ สพฐ. และ สาธารณสุขกำหนด มีการกำหนดทางเข้าออกทางเดียว จุดวัดไข้และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าโรงเรียน ล้างทำความสะอาด ฆ่าเชื้อของเล่นของใช้ กำหนดระยะห่าง แจก หน้ากากผ้าอนามัย และ

Read more

รพ.สต.สร่างโศกเข้าประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 นายสมใจ ศรีคง ผู้อำนวยการ รพ.สต. สร่างโศก เข้าประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2563 ของโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ ผลการประเมิน อยู่ในระดับมีความความพร้อมสามารถเปิดเรียน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ได้

Read more

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการที่ปรึกษาของโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา และร่วมวางแผนการบริหารสถานศึกษาในปีการศึกษา 2563 ต่อไป

Read more

ประชุมครูเตรียมเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ ประชุมเตรียมเปิดภาคเรียนในรูปแบบใหม่ New normal ที่มีกำหนดเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

Read more

มอบเงินอุดหนุนนักเรียน ช่วงสถานการณ์ covid

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์มอบเงินอุดหนุนนักเรียน ช่วงสถานการณ์ covid ให้แก่นักเรียนที่มีความขาดแคลน ตามนโยบายของรัฐบาล

Read more