วันครู63

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 คณะครูโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ร่วมกิจกรรมงานวันครูของ อำเภอบ้านหมอ ประจำปี 2563 โดยมีคุณครูของโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์เข้ารับรางวัล ครูดีเด่น ครูดีไม่มีอบายมุข และครูดีศรีสระบุรี ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) ขอเป็นกำลังใจให้คุณครูที่ปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังความสามารถจนได้รับการเชิดชูเกียรติด้วย

Read more

วันเด็กแห่งชาติ 63 เทศบาลตำบลสร่างโศก

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลสร่างโศกจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีเด็กๆ จากหลายๆ โรงเรียนในพื้นที่ และเด็กๆ โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยการแสดงของนักเรียนเตีรยมอนุบาลโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ มีนักเรียนที่ได้รับรางวัลวาดภาพ คัดลายมือ และเขียนเรียงความ สมาชิกสภาเด็กของโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ ร่วมจัดกิจกรรม บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข ของน้องๆ เด็กๆ ในปี 2563 นี้

Read more

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีบริษัท นวโลหะไทย จำกัด นำจัดกิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมวันเด็กสัญจร และกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสถานศึกษาปลอดภัย การจราจร โรงเรียนปลอดขยะ และการป้องกันอัคคีภัย มีผู้ปกครอง และผู้ใหญ่ใจดี สนับสนุนของขวัญ ของรางวัล อาหาร และเครื่องดื่มให้กับน้องๆ นักเรียน

Read more

ปีใหม่ 2563

วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์จัดกิจกรรมวันปีใหม่ 2563 โดยมีกิจกรรมแลกของขวัญปีใหม่ การแสดงของนักเรียน งานนี้คุณครูจัดเต็ม ฉลองปีใหม่ เด็กๆ ทุกคนมีความสุขต้อนรับปีใหม่กันถ้วนหน้า ขอขอบคุณ ผู้ใหญ่ใจดี นำไอครีมมาเลี้ยงน้องๆ นักเรียน มา ณ โอกาสนี้

Read more

ประชุมเตรียมข้อสอบ pre O-NET

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 ครูกนกวรรณ แทนทอง วิชาการโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ร่วมกับวิชาการโรงเรียนในอำเภอบ้านหมอ ประชุมเตรียมข้อสอบ pre O-NET เพื่อใช้ในการทดสอบยกระดับ O-NET ปีการศึกษา 2562 นับถอยหลังวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 สู้ๆ นักเรียน ป.6 ทุกคน ครับ

Read more

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ เป็นตัวแทน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 1 จำนวน 3 รายการ เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จังหวัดสมุทรปราการ ผลการแข่งขัน 1

Read more

วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม โดยมีกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ โดยมีนักเรียน นักเรียนจิตอาสาพระราชทาน คณะครูและผู้ปกครองร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยกิจกรรม ระบายสี วาดภาพ แต่งเรียงความ ชิงรางวัล กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดวัดบ่อพระอินทร์ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 และ ในหลวงรัชกาลที่ 10

Read more

สอบธรรมะศึกษา ประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นักเรียนโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ เข้ารับการสอบธรรมะศึกษา ประจำปี 2562 นักธรรมตรี โท และเอก ณ โรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) โดยการอนุเคราะห์สอนธรรมะจากพระอาจารย์ ปิยะพงษ์ โกวิโท จากวัดสาระภี ตลอดปี การศึกษา 2562 ที่ผ่านมา

Read more